Stavebnice Merkur

V předmětu Pracovní činnosti si chlapci i děvčata ze 4. třídy prakticky vyzkoušeli základy konstruování podle návodu i podle fantazie, práce montážní a demontážní.

Naše škola vlastní 5 velkých sad stavebnice Merkur, která je ideálním prostředkem nejen pro hru dětí, ale i pro výuku k osvojení motorických návyků a praktické zručnosti. Technické poznání a dovednosti jsou pro žáky důležité, zvlášť v době, kdy děti a mládež ztrácí zájem o technické obory.

Závěrem tip na prázdninový výlet. Muzeum stavebnice Merkur v Polici nad Metují nabízí expozici Ocelové město, vláčky, hernu. Vše pod heslem KDO ŠROUBUJE, NEZLOBÍ 🙂

Mgr. Drahomíra Blažková, Ing. Andrea Luňáčková

Atletický trojboj mezi školami – 2. ročník v Brněnci

Atletický trojboj mezi školami – 2. ročník v Brněnci

V pátek 2.6.2017 pořádala ZŠ Moravská Chrastová 2. ročník atletického trojboje mezi školami na hřišti v Brněnci. Této soutěže se zúčastnily základní školy z okolí – ZŠ Brněnec, ZŠ Vítějeves,  ZŠ Radiměř a ZŠ Březová nad Svitavou.

Závodilo se celkem v pěti kategoriích podle věku dětí a ve třech disciplínách.

Diciplíny: skok do dálky, běh na 50 m a hod medicinbalem.

Kategorie:

1. třída
2. – 3. třída
4. – 5. třída
6. – 7. třída
8. – 9. třída

V každé kategorii byla oceněna medailí a diplomem první tři místa.
Vítězná škola získala diplom a putovní pohár.

Umístění ZŠ:
1. místo ZŠ Brněnec


2. místo ZŠ Březová nad Svitavou
3. místo ZŠ Radiměř
4. místo ZŠ Vítějeves

Velké poděkování patří všem pedagogům a žákům 8. -9. ročníku, kteří se podíleli na přípravách této sportovní akce.

Když otevírám knihu…

Když otevírám knihu, tak znělo poslední zadání literární soutěže O pardubický pramínek, které se naše škola pravidelně účastní a ve které se naši žáci opakovaně umisťují na stupních vítězů. I tentokrát je naší milou povinností podělit se o povídku Vojtěcha Petrů (7. ročník), který získal krásné třetí místo. Vojtovi gratulujeme a přejeme spoustu inspirace pro jeho další tvůrčí činnost.

Mgr. Helena Peterková

Povídka ke stažení ZDE

 

Třídní schůzky 5.6.2017

Rozpis třídních schůzek, které se budou konat dne 5.6.2017

 

Třída Den Hodina
I. třída Pondělí 5.6.2017 12.00 – 16.00
II. třída Pondělí 5.6.2017 14.00 – 16.30
III. třída Pondělí 5.6.2017 13.00 – 16.00
IV. třída Pondělí 5.6.2017 13.00 – 15.30
V. třída Pondělí 5.6.2017 13.30 – 16.00
VI. třída Pondělí 5.6.2017 13.00 – 15.30
VII. třída Pondělí 5.6.2017 14.00 – 15.30
VIII. třída Pondělí 5.6.2017 dle rozpisu
IX. třída Pondělí 5.6.2017 14.30 – 16.00

Moravský kras, Skalní mlýn u Blanska – školní výlet, 4. třída

V pondělí 29. května 2017 se vypravili žáci 4. třídy do Moravského krasu, Skalního mlýna u Blanska.

Nejdříve jsme navštívili Dům přírody v Moravském krasu, což je moderní středisko se zábavně naučnou expozicí.

V přízemí byla expozice zaměřena na PRAVĚK – neandrtálce, lovce mamutů, moderního člověka – lovce sobů a koní, zbraně a nástroje doby kamenné, objevy ( jehla, vrhač oštěpů ), záhady Býčí skály z doby železné, způsoby obživy ( zemědělství ), posvátné rituály.

V prvním patře jsme pak prozkoumali výstavu HISTORIE MORAVSKÉHO KRASU – osidlování Slovany, první jílové pece na tavbu železné rudy, středověkou tavbu a zpracování železa pomocí hamrů, stavbu hradů. Dozvěděli jsme se, jak rozvoj průmyslu silně ovlivnil vzhled krajiny krasu i jak 20. století přineslo objevování a zpřístupňování jeskyní. Nechyběl ani pohled na ochranu přírody a zamyšlení, jak se bude krajina krasu měnit dál.

Součástí programu Příběh Moravského krasu bylo také objevování na dotykových obrazovkách s úkoly k daným tématům a 3D film Říše zkamenělého času, dokument o krásách a tajemstvích Moravského krasu se zajímavými záběry z nepřístupných jeskyní i makrosnímky rostlin a zvířat.

Následoval přesun do příjemného chládku Kateřinské jeskyně, kde jsme zvládli prohlídkovou trasu. Obdivovali jsme podzemní chodby, komíny, krápníkovou výzdobu i barevně osvětlený útvar “ Čarodějnici „, symbol Kateřinské jeskyně.

Před návratem domů jsme jako správní turisté neváhali a zakoupili řadu suvenýrů, upomínkových předmětů.

Za bezproblémovou, bezpečnou jízdu autobusem v horkém počasí děkuje naše akční skupina panu řidiči Sedlákovi ze společnosti ČSAD Tišnov.

žáci 4. třídy, Mgr. Drahomíra Blažková, Mgr. Jana Teplá

Vystoupení žáků dramatického kroužku

V letošním roce na naší škole probíhala činnost dramatického kroužku. Žáci se scházeli a věnovali se nacvičování klasické pohádky Sůl nad zlato. Očekávaný den nastal v pátek 26. května, kdy se třetí třída proměnila v divadelní jeviště a svoje úsilí představili členové dramatického kroužku. Celkem sehráli tři představení. Na to jak sůl je vzácnější než zlato a drahé kamení, se přišli podívat žáci ZŠ Brněnec i děti z MŠ Brněnec. Hecům se divadelní představení velmi vydařilo a všichni si za svoji práci zaslouží velkou pochvalu.

Mgr. Slezáková Ludmila

Taneční soutěž

V pátek 19.5.2017 se konal již šestý ročník taneční soutěže. Školního kola se poprvé účasnili žáci 2. až 9.ročníku. Mohli jsme vidět jednotlivce nebo skupiny. I v letošním roce byly taneční styly velmi bohaté – Mažoretky, street dance, dokonce i balet.

Během soutěže byli zapojeni i divá se porota skládala z paní učitelek.

Na závěr se představila skupina s ukázkou Street Workoutu.

Umístění:

Jednotlivci

1.místo           Komendová Eliška (3.ročník), Komenda Jiří (2.ročník)

2.místo           Troboková Eliška (8.ročník)

3.ročník          Schusterová Lucie (2.ročník)
Skupiny

1.místo            Čermáková Markéta a Čermáková Martina (4.ročník)

2.místo            Bártová Klára a Sobol Adam (9.ročník)

3.místo            Vybíhalová Sára a Němcová Karolína (4.a 5.ročník)

Všem tanečníkům děkujeme za jejich krásné výkony a těšíme se na sedmý ročník.

                                                                                               Mgr. Eva Švancarová

Školní výlet 1. a 5.ročník

Ve čtvrtek 25.5.2017 se žáci prvního a pátého ročníku vydali na školní výlet. Letos byl naším cílem hrad a zámek Potštejn.

Nejprve jsme navštívili hrad, kde nás čekala velmi zajímavá prohlídka s výkladem. Během putování byly dětem pokládány různé otázky a za správnou odpověď získaly body.

Naše další cesta vedla na zámek, kde jsme zavítali do Školy magie, kouzel a pokusů. Učili jsme se lektvarologie, levitaci, věštit z run a vykládat karty, převtělování a umění zmizet.

Po prohlídce čekala děti prohlídka sklepení Bubákov (5.ročník) a Dobrodružná stezka v zámeckém parku (1.ročník).

                                                                       Mgr. Eva Švancarová, Mgr. Zuzana Vymazalová

Jarní malování u školy

I když středeční ráno 10. května 2017 teplotami spíše připomínalo podzim, kolem 10. hodiny už sluníčko vytáhlo své hřejivé paprsky a vylákalo žáky 6. ročníku na výtvarnou výchovu ven. Děti malovaly barevnými křídami na plochu dlažby vedle školy svoje vzpomínky na Den bezpečnosti a cyklistiky. Jedna skupina malovala vrtulník, který zanechal v pamětech žáků nesmazatelnou stopu, druhá skupina vozidlo zdravotnické  záchranné služby, třetí jarní kytičky a čtvrtá kolo s mopedem dohromady.

No a jak se jim dařilo?

 To už vidíte na jejich obrázcích, které společně namalovali.

Mgr. Lenka Kašparová

Projekt Ovoce do škol – ochutnávkové koše

Naše ZŠ je zapojena do projektu Ovoce do škol a na základě získaných bodů obdržela ochutnávkové koše ovoce a zeleniny. Obsahovaly známé i méně známé druhy jako např. fenykl, čekanku, avokádo, mango, …

Žáci  8.ročníku je v předmětu pracovní činnosti nakrájeli na plátky, dali na talíře a všichni žáci i zaměstnanci si na nich pochutnali.

Mgr. Lenka Kašparová