21 Říj

Skládání básniček ve 4. třídě

Skládání básniček žáky 4. třídy těší. Posuďte sami, jak se jim vlastní tvorba povedla.

    Drakiáda
Vojtěch Rössner

Draci létají po obloze tam a sem,
dračí závody začínají na louce za lesem.
První je černý, druhý bílý,
třetí je velký, čtvrtý milý.

Když se jim ocásky zamotají,
to je mela veliká!
Vítr však fouká moc,
přiletí drakům na pomoc.

Vítr je velký pán,
houpe draky po obloze
ve větru sem a tam.

Škola
Vojtěch Hájek

Ta naše školička
je přece maličká.
Rádi do ní chodíme,
vždy se něco dozvíme.

A když přijde tělocvik,
to je vskutku velký ryk.
Kluci, holky, zkrátka všichni
pustíme se do toho,
po hodině tělocviku
máme dneska hotovo.

Drak
Barbora Čuhelová

Žil byl jeden drak,
vyletěl si až nad mrak.
Měl červený nos
a jinak chodil bos.
Usměvavou hlavičku
měl samou pentličku.
Usmívá se na děti,
když po obloze letí.
Má nás všechny rád
a je náš kamarád.

                                                                                                                                                 Mgr. Drahomíra Blažková

21 Říj

Angliáda Jevíčko

Již potřetí se letos konala soutěž v anglickém jazyce – Angliáda. Ve středu 19.10. 2016 jsme se šesticí žáků 8. třídy vydali směr Gymnázium Jevíčko, abychom se této soutěže zúčastnili. Konkurence letos byla veliká, soutěžilo kolem 150 žáků. Naši žáci ani přes toto číslo nedopadli špatně, navíc ještě získali cenné zkušenosti do příštího ročníku.

Nejlépe se umístil Michal Novák na 59. místě se ziskem 61 bodů z 80, za ním následovali Leoš Jura a Eva Matějková s 54 body a Robert Konopáč s 53 body. Naši školu ještě reprezentovala Tereza Furchová (49 bodů) a Eliška Troboková (33 bodů). Těšíme se na další ročník této soutěže!

Ing. Andrea Luňáčková

18 Říj

TECHNOHRÁTKY

Není nám lhostejné, co z nás bude. Záleží nám na tom, jak se v životě uplatníme. Většina z nás se také na své budoucí povolání připravuje už teď: pilně se učíme a přemýšlíme o tom, co dál…

Přivítali jsme proto možnost zúčastnit se projektu TECHNOHRÁTKY, který organizuje Pardubický kraj. V rámci tohoto programu jsme navštívili ISŠ v Moravské Třebové. Učitelé i studenti nám velmi ochotně a zajímavě představili obory, které lze na této škole studovat. Zde je malá fotografická ochutnávka:

 Obory

HOTELNICTVÍ a KUCHAŘ-ČÍŠNÍK
 Výroba a ochutnávka flambovaných banánů a obložených talířů

  Zdobení ovoce

 Obor

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST
 Střelba z pistole

 Obor

SOCIÁLNÍ ČINNOST
Péče o kojence (soutěž v přebalování)

 Obory

ZEDNÍK a KLEMPÍŘ
Soutěž v zatloukání hřebíků a šroubování akušroubovákem

    Obor

POKRÝVAČ
Soutěž v pokládání střešních tašek

 Náš kapitán přebírá od ředitele ISŠ Moravská Třebová cenu za 1. místo ve vědomostní soutěži

16 Říj

Přespolní běh u rybníku Rosnička ve Svitavách

V úterý 27. září 2016 se vybraní žáci 4. – 9. tříd zúčastnili obvodního kola v přespolním běhu u Rosničky ve Svitavách. Žáci 4. třídy běželi 1200 m, žáci 5. – 7. tříd a dívky 8. a 9. ročníku běželi 1700 m a na chlapce z 8. a 9. ročníků čekala trať dlouhá 3 km.

Výsledky:

Kategorie žáci 4.třídy:
z 21 žáků se umístil na 5. místě Urbánek Mikoláš,
na 8. místě Rosenkranz Dominik

Kategorie žáci 5. třídy:  z 20 žáků se umístil na 13. místě Veit Antonín
na 14. místě Pleskot Dominik

Kategorie žákyně 6.-7.třídy:  z 20 žákyň se umístila na 16. místě Jelínková Anna,
na 17. místě Crhová Karolína,
na 18. místě Lidmilová Sára

Kategorie žáci 6.-7. třídy: z 28 žáků se umístil na 6. místě Krajmer Jan,
na 23. místě Albl Daniel,
na 24. místě Huppert Roman,
na 25. místě Štěpán Jakub,
na 27. místě Tetek Adam,
na 28. místě Štěpán Daniel

Kategorie žákyně 8.-9.třídy: z 15 žákyň se umístila na 5. místě Venigerová  Tereza,
na 14. místě Stupenová Šárka

Kategorie žáků 8.-9.třídy: z 26 žáků se umístil na 5. místě Sobol Adam,
na 12. místě Bureš Patrik,
na 23. místě Konopáč Robert,
na 24. místě Novák Michal

V kategorii družstev škol se žáci 8.-9.třídy umístili na krásném 3.místě.

 Všem žákům k jejich sportovním výkonům gratuluji. I když jsme nepostoupili do okresního kola, zúčastění sportovci dali do běhu všechny své síly a velmi dobře reprezentovali naši školu.

Mgr. Šípková Petra

13 Říj

Domestos

Vážení rodiče a přátelé školy, v letošním školním roce se naše škola opět zúčastnila soutěže o vylepšení školních toalet a rádi bychom Vás do této soutěže také zapojili.

První možností, jak nám pomoci, je schovávat učtenky z obchodů o nákupu prostředků Domestos a jejich následné doručení do školy (po dětech). Za každý nákup budou škole přiděleny body.

Druhou možností je zaregistrovat se na stránkách www.domestosproskoly.cz a dát „like“ fotografii toalet naší školy (foto našich toalet v příloze).

Registrace: na uvedených stránkách uživatel do formuláře napíše údaje (jméno, příjmení, email), tyto údaje odešle a následně bude řádně zaregistrován. Každý může provést jen jednu registraci. Po registraci je umožněno hlasování pro nejlepší foto, dané fotografii je udělen „like“,což znamená 1 bod.

Celkem budeme plnit 5 aktivit, takže nám můžete průběžně udělovat body po každé splněné aktivitě.

Zaregistrovat se může každý člen domácnosti starší 15 let, čím více tím více „liků“ a to znamená více bodů (maminka, tatínek, babička, dědeček, teta,……).

Děkujeme za Vaše hlasy a za podporu naší školy v soutěži

Mgr. Zuzana Vymazalová

11 Říj

Školní poradenské pracoviště

Dne 1.9.2016 zahájilo na ZŠ Brněnec, Moravská Chrastová svoji činnost Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP). Poradenské služby zabezpečuje výchovný poradce, metodik prevence a pedagog pro I. stupeň. Hlavním úkolem školního poradenského pracoviště na ZŠ Brněnec bude poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy.

Hlavní cíle činnosti ŠPP:

Cílem práce tohoto pracoviště je poskytovat kvalitní poradenské služby učitelům, žákům i jejich rodičům v následujících oblastech:

a) zkvalitnění poradenských služeb ve škole poskytovaných žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům

b) zlepšení sociálního klimatu školy

c) práce se všemi subjekty školy i s dětmi, které nemají problémy, a vytváření široké základny preventivní     činnosti

d) vytváření programů prevence sociálně patologických jevů a sledování jejich účinnosti

e) zajištění péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro úspěšnou integraci dětí se specifickými vzdělávacími potřebami

f) řešení problémů spojených se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence

g) posílení průběžné a dlouhodobé péče o děti s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování

h) posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky

i) poskytování základních služeb kariérového poradenství

j) prohloubení spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními

Organizace ŠPP:

Vedoucí ŠPP:
Mgr. Šárka Dirrová
výchovná poradkyně,
sarkadirrova@seznam.cz, tel. 606 669 599

Členové ŠPP:
Mgr. Helena Peterková
školní metodik prevence,
helenapeterkova@gmail.com, tel. 731 008 457

Mgr. Eva Švancarová
pedagog pro I. stupeň

Školské poradenské centrum bude mít v menu svoji kolonku ŠPP, kde bude předávány veškeré důležité informace týkající se jeho činnosti.

5 Říj

Minikopaná starších žáků ve Svitavách

Ve čtvrtek 29.9 2016 se naše škola ZŠ Moravská Chrastová zúčastnila obvodního kola v minikopané starších žáků ve Svitavách. Turnaje se zúčastnilo devět družstev rozdělených do tří skupin.

Kluci porazili po bojovném výkonu ZŠ Sokolovská Sy: 3 – 1. Nejlepším hráčem byl Patrik Bureš z osmé třídy, který vstřelil všechny naše góly. Ve druhém utkání
jsme nastoupili proti Březové. Kluci udělali několik hrubých chyb v obraně a našeho střelce si soupeř důsledně pohlídal.

Celkově jsme skončili šestí z devíti družstev. Náš tým byl tvořen hlavně kluky z 8. třídy, doplněný 2 sedmáky (Huppert, Střecha), Albl – 6.třída a Koudelka z 5.třídy.

Mgr. Karel Radimecký

28 Zář

Minikopaná ve Svitavách

V pátek 23.9. 2016 se ZŠ Moravská Chrastová zúčastnila obvodního kola v minikopané ve Svitavách. V kategorii mladší žáci jsme se zúčastnili poprvé.

Měli jsme nejmladší družstvo a také bylo hodně znát, že většina kluků fotbal  nehraje. Jeli jsme sbírat zkušenosti a cíl tento turnaj splnil.

Tým byl složen z kluků ze čtvrté, páté a šesté třídy.

Mgr. Karel Radimecký

28 Zář

Plavecký výcvik 3. a 4. třída

Od září do listopadu probíhá plavecký výcvik žáků 3. a 4. třídy v Plavecké škole Svitavy. Děti byly rozděleny podle zdatnosti do čtyř družstev, kde rozvíjí plavecké dovednosti pod vedením zkušených plavčíků. Žáci v deseti lekcích plavou pod vodou, naučí se správně dýchat, někteří i potápět, skákat do vody. Využívají také celou řadu pomůcek.

Díky intenzivní výuce a snaze dětí jsou vidět pokroky. Během lekcí dochází k zdokonalování plaveckých stylů. Na konci plaveckého výcviku žáci dostanou Mokré vysvědčení.

Mgr. Drahomíra Blažková, Mgr. Ludmila Slezáková

19 Zář

Čtvrťáci básníci

Žáci ze 4. třídy se pokusili vymyslet krátkou básničku na téma Škola. Básničky jsme si přečetli a povedenou vlastní tvorbu vystavili na nástěnku.

Škola
Radim Martinek

Každý večer chodím spát
a ráno zase musím vstát.
Ve škole mám pěkné známky,
pořád koukám do čítanky.
Za oknem je sluníčko,
učím se jen maličko.

Škola
Mikoláš Urbánek

Vstávej, škola volá, budík zvoní!
Musím vstát a běžet do ní.
Ve škole se učíme,
někdy trochu mučíme.
O přestávce, jak o závod,
běžíme s klukama na záchod.
Těšíme se na svačinu,
než zazvoní nám zas na hodinu.
V tělocviku skáčeme
a do dálky hážeme.
Hodně rádi běháme,
pohybu se nevzdáme.

Škola
Simona Jurová

Školu já mám vlastně rád,
škola je můj kamarád.
Já mám školu také ráda,
najdu si v ní kamaráda.
Nové věci se učíme,
málo kdy se nudíme.

Škola
Kamila Kučerová

Naše pilné holčičky,
nosí samé jedničky.
Mají šikovné ručičky
a jsou to hodné dětičky.
A teď zase do učení!
Čtení, psaní, počítání,
zvládnem hravě bez váhání.
V tělocviku rozcvička,
radost nám dává naše školička.

Mgr. Drahomíra Blažková