Pedagogicko-psychologické poradny v nejbližším okolí

Pedagogicko – psychologické poradny

Pedagogicko – psychologická poradna Ústí nad Orlicí

Královéhradecká 513
562 01 Ústí nad Orlicí
tel.: 465 521 296
mobil: 776 611 695
e-mail: info@pppuo.cz
www.pppuo.cz

Organizační útvar Svitavy:
Riegrova 2063 (u koupaliště)
568 02 Svitavy
Telefon: 461 532 486, 775 575 480, 775 575 481
Mail: info-svitavy@pppuo.cz

Elokované pracoviště:
Dukelská 1310/57
569 21 Moravská Třebová
Telefon: 775 575 483

Elokované pracoviště:
nábř. Svobody 447
Horní Předměstí 
572 01 Polička
Telefon: 775 575 484

Pedagogicko – psychologická poradna Vyškov, pracoviště Boskovice

Štefánikova 1142/2
680 01 Boskovice
Tel.: 516 454 178 nebo 721 754 139
www.pppvy.cz