Rozvrhy hodin

Školní rok 2019/2020

Rozvrh třídy – 1. 
Třídní učitelka: Mgr. Lenka Karlíková
Počet dětí: 11
Den / hodina1.2.3.4.5.6.
PondělíČJMPrvČJ
ÚterýČJMTVČJ
StředaČJMČJ
ČtvrtekČJPrvTVVV
PátekČJMČJHV
MMatematika
ČJČeský jazyk
TVTělesná výchova
VVVýtvarná výchova
HVHudební výchova
PrvPrvouka
Pracovní činnosti

Rozvrh třídy – 2.
Třídní učitelka: Naděžda Rybová
Počet dětí: 21
Den / hodina1.2.3.4.5.6.
PondělíČJMČJPrvHV
ÚterýVVČJMČJ
StředaTVTVČJMČJ
ČtvrtekČJMČJPrv
PátekČJMČJ
MMatematika
ČJČeský jazyk
TVTělesná výchova
VVVýtvarná výchova
HVHudební výchova
PrvPrvouka
Pracovní činnosti

Rozvrh třídy – 3.
Třídní učitelka: Mgr. Drahomíra Blažková
Počet dětí: 19
Den / hodina1.2.3.4.5.6.
PondělíČJMTVČJ
ÚterýAJČJMPrvČJ
StředaAJAJČJMČJ
ČtvrtekČJMPrvVVČJ
PátekČJMTVHV

Rozvrh třídy – 4. 
Třídní učitelka: Denisa Báčová
Počet dětí: 20
Den / hodina1.2.3.4.5.6.
PondělíČJMTVČJHV
ÚterýMČJVlČJ
StředaMMAJVVVV
ČtvrtekČJMČJČJ
PátekČJAJVlAJTV

Rozvrh třídy – 5. 
Třídní učitelka: Mgr. Ludmila Portlová
Počet dětí: 21
Den / hodina1.2.3.4.5.6.
PondělíČJMVlMVVVV
ÚterýMČHVTVČJ
StředaAJ/InfMČJAJ/Inf
ČtvrtekMČJVlČJ
PátekAJČJAJTV

Rozvrh třídy – 6.
Třídní učitelka: Mgr. Petra Šípková
Počet dětí: 20
Den/hodina1.2.3.4.5.6.7.8.
PondělíMČJZAJTV/H
ÚterýAJMDČJVO
StředaFČJMZVZTV/HTV/DTV/D
ČtvrtekMAJDČJMHV
PátekČSP/InfČSP/InfČJVVVVF

Rozvrh třídy – 7.
Třídní učitelka: Mgr. Šárka Dirrová
Počet dětí: 26
Den / hodina1.2.3.4. 5.6.7.8.
PondělíČJMAJDZHV
ÚterýFNJČJMTV/HTV/DTV/D
StředaČJZFMČSP/AJČSP/AJ
ČtvrtekDMAJČJTV/H
PátekMNJČJVOVVVV

Rozvrh třídy – 8.
Třídní učitelka: Mgr. Aneta Moravcová
Počet dětí: 25
Den / hodina1.2.3.4.5.6.7.8.
PondělíČJAJMChČJTV/HTV/H
ÚterýVVNJ/RJČJMVZČSP
StředaMZInf/AJInf/AJDTV/DTV/D
ČtvrtekČJFNJ/RJMCh
PátekČJFDMAJHV

Rozvrh třídy – 9.
Třídní učitelka: Ing. Andrea Dvořáková
Počet dětí: 16
Den / hodina1.2.3.4.5.6.7.8.9.
PondělíNJVOČJMChF
ÚterýČJAJDZTV/DTV/D
StředaČJMNJFMCh
ČtvrtekAJČJMDZHVTV/HTV/ H
PátekVVMInfAJČJČSP