Výuka na dálku, 3. třída, 30.3.2020

Mgr. Drahomíra Blažková, blazkova.draha@seznam.cz

Dobrý den děti, posílám práci na doma.

Vyjmenovaná slova po S

Hravá vyjmenovaná slova po S, pracovní sešit 36 – 40

Opakování vyjmenovaných slov po B, L, M, P, S, Hravá vyjmenovaná slova 41 – 44

Čítanka – 120 – 127

Pracovní list – rýmy.

M – Dělení se zbytkem

– zopakovat násobky

– učebnice 115, číselná osa, násobky čísla 4, folie

– učebnice 117, číselná osa, násobky čísla 5, folie

– učebnice 118, číselná osa, násobky čísla 6, folie

M – pracovní sešit 11, 12

M – učebnice, G – 116, přenášení úseček, úsečky shodné, 116 cv. 2, postup, rýsování            do sešitu G

Prv – učebnice 42 – 49, pracovní sešit 48

Vyzdob si velikonoční vajíčko.

Vytvoř si velikonoční přání s beránkem.

Rodičům děkuji za spolupráci.

Anglický jazyk – 3. třída, Ing. Ivana Seidlová

Dobrý den, třeťáci, 🙂

tento týden si zopakujeme téma clothes – (oblečení).

Věřím, že to zvládnete bez obtíží.

Následující věty si přepište, popřípadě vlepte do sešitu a napište k nim překlady.

Nezapomeňte uvést datum.

  1. Katka nosí žluté šaty.
  2.  Nosí paní učitelka fialový svetr?
  3.  Paní učitelka nenosí fialový svetr.
  4.  Nosíš košili? Ano nosím košili.
  5.  Modrá bunda je velká.
  6.  Ráda nosím červenou mikinu.
  7.  Rád nosím zelenou kšiltovku.

Přelož do AJ, věty napiš do sešitu a nakonec podle nich nakresli obrázek:

Ahoj žáci, já jsem Tina. Je mi 9 let. Mám velkou hlavu a dlouhý krk. Mám hnědé, krátké vlasy, dvě zelené oči a velké uši. Mám velkou červenou pusu a krátký nos. Mám dvě ruce a dvě nohy. Nosím žluté krátké šaty, hnědé boty a oranžové punčocháče.

Přepište si do slovníčku a naučte se slovíčka z učebnice str. 44. Jejich výslovnost pak naleznete v pracovním sešitě na str. 44.

Vyplňte si v pracovním sešitě 44/1, 44/2.

Výuka na dálku, 3. třída, 23.3.2020

Mgr. Drahomíra Blažková, blazkova.draha@seznam.cz, 605 417 077

M – učebnice  112 , dělení se zbytkem
– zopakovat násobky
113 – číselná osa, násobky čísla 2

Ukazovat a říkat. Např. Nejblíže menší násobek čísla 2 k číslu 5 je číslo 4.

113 – cv. 8 do MŠ

1 : 2 = 0 (zb. 1)  ZK: 0 . 2 + 1 = 1

3 : 2 = 1 (zb. 1)  ZK: 1 . 2 + 1 = 3

113 – cv. 10 na folii

114 – číselná osa, násobky č. 3

114 – cv. 13 do MŠ

114 – folie

G – narýsuj úsečky AB = 3 cm, CD = 8 cm, EF = 7cm 5 mm

– narýsuj kružnice k(S) r = 4 cm, k(N) r = 5 cm, k(O) r = 3 cm

Libovolně procvičuj rýsování, obrázky z kružnic a přímek.

Vyrob si jarní přáníčko – kuře. Dovnitř napiš Krásné jaro přeje…

Vyrob si zápich do květináče – zajíc + vajíčko + špejle + mašle.

Sbíráme pomerančovou kůru.

Rodičům děkuji za spolupráci.

Anglický jazyk – Ing. Ivana Seidlová

Milí třeťáci,

chci vám doporučit procvičování AJ pomocí aplikací ke stažení zdarma na Google store vytvořené pro mobilní telefony. Netravte na nich ale příliš mnoho času 🙂

Odkazy: Angličtina pro děti, Easy peasy, Learn English for kids – First words in English

Zazpívejte si písničku: https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0

Žák, který mívá zkrácené písemky a dozkušuji jej ústně, si všechny úkoly zkrátí o polovinu!

Do sešitu English (exercise book) přelož následující věty:

1) Chyť toho velkého medvídka.
2) To není medvídek.
3) To je panenka.
4) To je dlouhý vlak!
5) Kopni do toho žlutého míče.
6) To jsou dlouhé sukně!
7) Vezmi to krátké pravítko.
8) Pravítko je světle modré.

Přelož do češtiny a překlad napiš:

My week :     

My name is Kevin and I am ten year´s old.
I can play basketball, table tennis and ice hockey.
On Monday and Wednesday I play ice hockey.
On Friday I play table tennis.
I can not play chess.
My friend Erica can play chess.
She play it on Thuesday, Thursday, and Friday.

V případě jakýchkoliv nejasností mě neváhejte kontaktovat.

Ivana.Seidlova@seznam.cz, tel: 792 368 996

Výuka na dálku – 3. třída, 16.3.2020

Mgr. Drahomíra Blažková, blazkova.draha@seznam.cz,605 418 077

Dobrý den děti, posílám práci na doma.

Hravá vyjmenovaná slova – pracovní sešit, vyjmenovaná slova po P,  27 – 31

Opakování vyjmenovaných slov B, L, M, P, 32 – 35

M – pracovní sešit 10

M – učebnice 104 – 110, výběrově, folie, školní sešit

Prv – učebnice 40 – 41

Prv – pracovní sešit 46 – 47

Písanka 15, 16

Pracovní listy.

Včely – královny života. Tajemství úlu. – výtvarná soutěž. Inspirujte se životem v úlu, barevnými úly. Můžete například nakreslit komiksový příběh pruhovaných hrdinek, včelí portrét, královnu a její včelí nebo lidskou rodinu, život v úlu, roli včel v přírodě, návrh včelína, pohádkový příběh včelích rodin, záchranu včel a podobně.

Soutěž navazuje na knihu Včely, polského ilustrátora Piotra Sochy, kterou jsme si prohlíželi ve škole a dozvěděli se v ní spoustu informací o včelách a jejich zvycích, ale také o včelařích a medu.

Rodičům děkuji za spolupráci.

Anglický jazyk – Ing. Ivana Seidlová

Opakovat si slovíčka

Práce na pracovních listech – prosím o jejich vytisknutí budu  je kontrolovat

Naučit se a zapsat slovíčka  My week str. 42, 43

Pracovní sešit str. 42, 43

Úspěch v recitační soutěži

Dne 26. února se konalo oblastní kolo přehlídky dětských recitátorů ve Svitavách. Pořadatelem bylo jako již tradičně Středisko volného času Svitavy Tramtáryje ve spolupráci se Střediskem kulturních služeb města Svitavy a Dramatickou školičkou.

Za naši školu se zúčastnili žáci 1. až 5. třídy, kteří postoupili ze školního kola. Celkem devět našich žáků soutěžilo ve třech kategoriích. Před samotnou soutěží proběhla hlasová průprava a dramatické hry, aby se malí recitátoři rozmluvili a osmělili. Pak začala samotná soutěž, která s krátkými přestávkami trvala celých šest hodin. Účastnili se totiž žáci ze všech škol Svitav a okolních obcí. Přednášela se poezie i próza. Kritéria hodnocení byla přirozenost a kultura dětského projevu.

V silné konkurenci jsme v letošním roce obstáli na jedničku. V nulté kategorii byl oceněn Petr Škranc a postoupil tak do okresního kola. Petr navíc za svůj výkon dostal cenu laskavého diváka, pro kterou hlasují ostatní vystupující děti. Čestné uznání poroty pak obdrželi v první kategorii Jan Kaderka a Lukáš Vrobel. V druhé kategorii porota nikoho ze všech přednášejících žáků postoupit do okresu nenechala. Výkony jednotlivých škol byly velmi vyrovnané a oceněna byla pouze dívka z Dramatické školičky.

Po soutěži se konal ještě rozborový seminář s odbornou porotou, kde se recitátoři mohli dozvědět pozitiva a nedostatky svého přednesu. Naše úspěchy jsme šli před odjezdem domů oslavit do nedaleké cukrárny.

Petrovi Škrancovi přejeme mnoho úspěchu v okresním kole, kterého se zúčastní 18. března ve Svitavách.

                                                                                             Mgr. Lenka Karlíková

Březen – měsíc knih

V ZŠ Brněnec vedeme celoročně děti k tomu, aby:

– rády a samostatně četly s porozuměním

– považovaly knihy za běžnou součást života

– samy si uměly vybrat knihu ke čtení dle svého zájmu

– vzájemně si doporučovaly knihy

– mluvily o tom, co četly – co se jim líbilo, nelíbilo

– zajímaly se o to, co čtou ostatní

– všímaly si svých prožitků při četbě

– zformulovaly, co konkrétně se jim v textu líbilo, nelíbilo, co je zaujalo či nezaujalo

– plánovaly, co chtějí přečíst

Další aktivity ZŠ Brněnec na podporu čtení:

– žáci mají k dispozici školní knihovnu

– spolupracujeme s Obecní knihovnou v Moravské Chrastové a Městskou knihovnou ve Svitavách

– vedeme žáky k pravidelným zápiskům přečtených knih do Čtenářských deníků

– organizujeme školní recitační soutěže a zúčastňujeme se recitačních okresních kol ve Svitavách

– knižní důvěrník předkládá dětem a rodičům knižní novinky, katalogy z nakladatelství MF, Albatros, Fragment

– pořádáme ve třídách výstavky knih na různá témata

– podporujeme účast dětí v literárních soutěžích

– na konci školního roku odměňujeme děti knihou – například za sběr léčivých bylin a pomerančové kůry

– pedagogové se vzdělávají v oblasti čtenářské gramotnosti

Mgr. Drahomíra Blažková

Školní kolo recitační soutěže – 1. stupeň ZŠ Brněnec

V úterý 18. února 2020 proběhlo školní kolo recitační soutěže prvního stupně ZŠ Brněnec, kterého se zúčastnilo 43 žáků. 

Opět jsme mohli slyšet celou řadu básniček, které se děti naučily krásně přednášet. Některé básně byly dlouhé, jiné kratší, zazněly básničky veselé i vážné. Děti volily verše Jiřího Žáčka, Zdeňka Svěráka, Miloše Kratochvíla, Františka Zacharníka, J. V. Sládka, Josefa Lady i Jana Nerudy.

Odborná porota rozhodně neměla jednoduchý úkol vyhodnotit řadu šikovných recitátorů.

A jak to celé dopadlo?

1. třída
1. místo Petr Škranc
2. místo Gabriela Malásková
3. místo Simona Neudertová

2. třída
1. místo Jan Kaderka
2. místo Viktorie Blinková
3. místo Tereza Hájková

3. třída
1. místo Lukáš Vrobel
2. místo Kristýna Šmerdová
3. místo Anna Opršalová

4. třída 
1. místo Alžběta Veitová
2. místo Tomáš Lžičař
3. místo Adéla Knötigová

5. třída
1. místo Adéla Kašparová
2. místo Libor Oujezdský
3. místo Lucie Schusterová

Děkujeme děvčatům ze 3. třídy Aničce Opršalové a Radušce Blaškové za skvělou práci při moderování akce i předvedení pohybových písniček.

Všem recitátorům děkujeme za účast, těšíme se na další ročník recitační soutěže.

Mgr. Drahomíra Blažková

Pohádky Boženy Němcové

Děvčata z kroužku Šikovné ruce si v průběhu školního roku zkouší různé výtvarné techniky i tvoření z rozličných materiálů. Nedílnou součástí hodin je i práce s fantazií a zapojování se do výtvarných soutěží.

Žákyně přispěly též do soutěže Pohádky Boženy Němcové, kterou vyhlásilo STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU BÁJO ČESKÁ SKALICE. 

Pohádky Boženy Němcové není třeba nijak zvlášť představovat. Je v nich i přes všechna kouzla a čáry vždy na prvním místě pravda a spravedlnost. Moudrost přemůže hloupost, trpělivost pýchu a dobro zvítězí nad zlem. V klasických českých pohádkách je skryta hloubka lidové moudrosti. Proto je rádi čtou malí i velcí. 

Do soutěže byly přijímány ilustrace na téma známých i neznámých pohádek Boženy Němcové, jejíž dvousté výročí narození si v roce 2020 připomínáme. 

Pohádky Boženy Němcové – Jak šlo vejce na vandr, Pohádka o kohoutkovi a slepičce, Pohádka o perníkové chaloupce, Čert a Káča, O Smolíčkovi, Sedmero krkavců, Chytrá horákyně, Princ Bajaja, O mluvícím ptáku, živé vodě a třech zlatých jabloních.

Mgr. Drahomíra Blažková

Co nového u Lovců bakterií?

Soutěž Domestosu zamířila do finále. Dětem připomněla správné hygienické návyky.

Úkol č. 2 byl jednoduchý, zazpívali jsme si písničku Lovců bakterií. V úkolu č. 3 jsme vyráběli různobarevné makrofágy, což jsou žrouti bakterií. Skládali jsme je z papíru na způsob dětské skládanky nebe – peklo – ráj. V posledním úkolu č.4 jsme si zahráli didaktickou hru Na šíření infekce.

Máme hotovo! Důležité je správné mytí rukou a je důležité, aby to dělali všichni.

Mytí rukou má smysl! 

Lovci bakterií ZŠ Brněnec