Sběr pomerančové kůry

I v době distanční výuky naše škola sbírá pomerančovou kůru.

Usušenou a zváženou kůru lze odevzdat každé pondělí od 14:00 do 16:00 nebo čtvrtek od 9:00 do 11:00 p. Hnátové v budově v Moravské Chrastové.

Kůru můžete také nosit, až  se sejdeme opět ve škole.

Ing. Andrea Dvořáková

Výuka na dálku, 3. třída, od 18.1.2021

Milé děti,

posílám úkoly, které si opět během týdne vypracujete. Připomínám, že si přijdete v pondělí 18.1. v době od 12.00 do 13.00 hodin pro opravené sešity a v pátek 22.1. ve stejný čas si opět vše vyberu ke kontrole.

 • PÍSANKA – str. 30,31
 • ČJ – uč. str. 43, cv. 5 – ze slabik složit vyjmenovaná slova, napsat je do školního sešitu a seřadit podle abecedy (označit číslicemi)
  – žlutý sešit str. 14, cv. 2,3
 • M – PZ 2 str. 23 (str. 21 a 22 přeskočíme)
   – G (sešit dodám) – na vložený čtverečkovaný papír narýsovat rovnoběžné a různoběžné přímky – uč. str. 38, cv 3
 • Prv – pod poslední zápis si ještě připsat: Lidské výtvory (výrobky)
  přírodnina     →     surovina    →   lidský výtvor
  a nakreslit jeden příklad (můžete podle uč. str. 25 nebo si vymyslete něco jiného)

V pondělí se na vás budu opět těšit.

Naďa Rybová

 

 

Rozvrh hodin 3. třída

____________________________________________________

                            9:00 – 9:45             10:00 – 10:45                10:45 – 11:30
____________________________________________________

Pondělí                     AJ                         Prv – dívky                    Prv – chlapci
__________________________________________________

                           9:00 – 10:20               10:30 – 11:50    __________________________________________________

Úterý                ČJ, M – dívky              ČJ, M – chlapci
__________________________________________________

Středa              ČJ, M – dívky             ČJ, M – chlapci
__________________________________________________

Čtvrtek            ČJ, M – dívky             ČJ, M – chlapci
__________________________________________________

Pátek               ČJ, M – dívky              ČJ, M – chlapci

Aktuální informace pro rodiče k distanční výuce od 10.1. 2021

 • Provoz škol a školských zařízení se i nadále řídí informacemi dle manuálu Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 a příslušnými hygienickými pravidly vyplývajícími z tohoto materiálu (roušky, hygiena, větrání,…).
 • Prezenční výuka probíhá pouze u žáků 1. a 2. ročníku, pro žáky 3.-9. ročníku je povinné vzdělávání distančním způsobem.
 • Ve škole jsou umožněny prezenční individuální konzultace dle potřeb pedagogů či žáků.

Metodický pokyn MŠMT k hodnocení a klasifikaci žáků v 1. pololetí školního roku 2020/2021

 • Hodnocení žáků základní školy na konci 1. pololetí školního roku 2020/2021 bude probíhat dle běžných pravidel jako v předchozích letech v souladu s platnou legislativou.
 • V jednotlivých předmětech bude žák hodnocen na základě získané klasifikace a zpětné vazby žák-učitel (aktivita, plnění zadaných úkolů) při prezenční výuce do 18.12. 2020.
 • Při hodnocení distanční práce žáků bude přihlíženo k účasti a aktivitě žáků při vzdělávání, na osvojení dovedností komunikovat v digitálním prostředí, získané klasifikaci a plnění zadaných úkolů (písemné práce, referáty, pracovní listy, on- line cvičení,…)
 • Výsledky vzdělávání za 1. pololetí školního roku 2020/2021 budou zákonným zástupcům sděleny třídními učiteli, popř. dalšími vyučujícími, prostřednictvím telefonu, mailu, osobním sdělením, atd. během ledna, nejpozději však 28. 1. 2021.
 • Výpis z vysvědčení bude žákům 1. a 2. ročníku předán 28.1. 2021 ve škole. Žákům ostatních ročníků (3.-9.) bude výpis z vysvědčení předán při povolení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání nejpozději 3. vyučovací den.

Výuka na dálku, 3. třída, Anglický jazyk, Ing. Ivana Seidlová

Hello children ;-),

zasílám vám úkoly na tento týden:
 1. do slovníčku si opište a naučte se slovíčka ze str. 30 a 31 (oranžové rámečky)
 2. prac. sešit:
       str. 30 (kdo nestihl v hodině)
       str. 31
 3. příští pondělí naleznete na WocaBee povinný test na téma Toys (7 – 20 hod.)
  Pozn.: nezapomeňte ani na dnešní test
 4. Pro dobrovolníky:
     procvičujte si na těchto odkazech:
  https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Toys/Toys_(listen_and_choose)_ot1373gz
  https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Toys/Toys_listen_drag_and_drop_tc393997oh
 
Nová slovíčka z prac. listů:
 • boat = loď
  plane = letadlo
  robot = robot
Sing the song. (Zazpívejte si tuto písničku.)
 
Podívejte se na zábavné video se Stevem. Možná nebude rozumět všem slovíčkům, to ale vůbec nevadí.
Stačí, když budete vědět, o čem video je a uslyšíte zde aktuální slovní zásobu :-).
Pozn.: puppet = loutka
 
V příloze naleznete pracovní list – vybarvování hraček v hračkářství dle pokynů (roof = střecha, sign = znak, pogo stick = skákací tyč).
 
V pondělí 18. 1. bude na WocaBee zveřejněna nová písemka, kterou si můžete napsat mezi 7 – 20 hod.
Test je povinný.
Procvičujte si i starší slovní zásobu, ať se vám nevykouří z hlavy.
V případě potřeby mě kontaktujte.
Seidlová I.

colouring-toy-shop

Výuka na dálku, 3. třída, od 11.1.2021

Naďa Rybová, rybova.nada@seznam.cz

Dobrý den, posílám další úkoly, které si děti vypracují samy během následujícího týdne.

 • PÍSANKA – str. 28, 29
 • ČJ – žlutý sešit str. 12, hoši celou stranu (nestihli jsme toho tolik jako s děvčaty)                                          děvčata cv. 1,3,4 str. 13, cv. 2
 • M – PZ 2(dodám) str. 19,20
 • Prv – děti si udělají tento zápis do sešitu:

                                                                                     PŘÍRODA

 1. živá: tvoří ji živé přírodniny – houby, rostliny, živočichové(i člověk)
 2. neživá: tvoří ji neživé přírodniny – voda, vzduch, půda, nerosty a horniny, teplo a světlo ze Slunce

 Děti si pod zápis nakreslí jednu živou a jednu neživou přírodninu.

Moc děkuji rodičům za spolupráci a mějte se hezky.

Naďa Rybová

Výuka na dálku, Anglický jazyk, 3. třída, od 4.1.2021

Dobrý den, třeťáci ;-),

zasílám vám úkoly na tento týden:
 1. do slovníčku si opište a naučte se slovíčka ze str. 26 a 27 (šedé rámečky)
 2. učebnice, str. 27, cvičení 5 – přečtěte si text a ukazujte si při tom na příslušný obrázek
 3. prac. sešit, str. 26, 27:
  odpovědi u cvičení číslo 4 na str. 26 vycházejí ze cvičení 3 na téže straně.
  Odpovídejte zkrácenou odpovědí, např.: Ano, to je. Ne to není.
  Prosím o zaslání fota úkolů.
  Příští hodinu si úkoly společně zdůvodníme.
V pondělí 11. 1. bude na WocaBee zveřejněna nová písemka, kterou si můžete napsat mezi 7 – 20 hod.
Test je povinný.
Procvičujte si i starší slovní zásobu, ať se vám nevykouří z hlavy.
V případě potřeby mě kontaktujte.
Přeji Vám úspěšný start nového roku :-), pevné zdraví a mnoho školních úspěchů.
Seidlová I.

Výuka na dálku, 3. třída, od 4.1.2020

Naďa Rybová, rybova.nada@seznam.cz

Dobrý den,

opět nám začíná on-line výuka, a proto posílám základní informace pro příští týden.

Podle rozvrhu z předešlého období by měly děti začít v pondělí AJ. Ve stejný den bych potřebovala, aby si děti přišly v době od 12.00 do 13.00 pro sešity a listy, které jsem jim připravila.

Já se s dětmi uvidím v úterý, kdy proběhne ČJ a M. Děvčata se připojí v 9.00 a hoši v 10.30 hodin. Uvidíme, jak nám to půjde, ale nejspíš budeme mít vyučování každý den.

Úkoly, které si děti udělají v průběhu prvního týdne sami:

ČJ – PL s vyjm. slovy po L(předám v Po) si dokola podle čáry obstřihnou a vlepí do modrého sešitu

 • Pexeso – část s obrázkem rozstříhat
 • Písanka – str. 27
 • M – PZ 4 – str.6
 • Prv – PS – kdo nemá dokončenou str.29, dokončí str. 31, 32

Sešit do čtení – napsat nadpis VÁNOČNÍ PRÁZDNINY a krátce napsat, co se dětem letos líbilo, co zažily,…….. a nakreslit obrázek – na konci ledna si vyberu Čtenářské deníky, měla by tam být další knížka

Další budeme dělat společně, už se na děti těším!

Poprosím, abyste mi v potom v pátek 8.1. přinesli vše na opravu, také v době od 12.00 do 13.00 hodin. Děkuji.

Aktuální informace pro rodiče k nástupu žáků od 4.1.2021

Od pondělí 4.1.2021 začíná prezenční výuka pro žáky 1. a 2. ročníku. Ostatní ročníky (3. – 9. ročník) budou vyučovány distančně.

 • prezenční výuka (1. a 2. ročník) bude probíhat dle rozvrhu
 • rozvrh hodin pro ostatní ročníky, kde bude výuka probíhat distančně, budou zveřejněny na webu školy a třídních mailech jednotlivých ročníků
 • školní družina bude probíhat za dodržení homogenity jednotlivých tříd pro žáky 1. a 2. ročníku
 • nošení roušek je povinné ve všech prostorách školy
 • Žáci si mohou vyzvednout materiály k vypracování úkolů v pondělí 4. 1. 2021 od 14:00 – 16:00 a ve čtvrtek 7.1.2021. od 9:00 do 11:00.

 Stravování

 • V době distanční výuky od 1.2021 mají žáci nárok na obědy ve školní jídelně za dotovanou (obvyklou) cenu.
 • Oběd ve školní jídelně si mohou zkonzumovat žáci 1. a 2. ročníku, ostatní žáci si odeberou oběd do jídlonosiče v čase od 11:00 do 13:00.
 • Případné odhlášení či nahlášení obědů pro žáka si rodiče sjednají telefonicky (461 523 134) nebo po osobní domluvě s vedoucí školní jídelny (p. Kučírková).