Škola hrou

Městská knihovna Svitavy

Vyhodnocení literární a výtvarné soutěže Kde končí svět

Tuto formu literární a výtvarné soutěže vyhlašuje vždy ve dvouletých cyklech Národní knihovna ve spolupráci se Svazem knihovníků. Letos byla zaměřena k výročí Jana Amose Komenského.

 Výtvarná část bývá ukončena krajskými koly, v literární je nejvyšším možným oceněním titul Rytíře krásného slova udělovaným za každý kraj v Praze.

Omezení, která zasáhla na jaře knihovny a školy, zastavila organizaci soutěže na místních úrovních a posunula celkové ukončení soutěže na příští rok.

Literární části soutěže se zúčastnila pouze ZŠ Radiměř. 

Ve výtvarné části byla účast mnohem vyšší. Obrázky na téma Škola hrou obdržela knihovna od ZŠ v Radiměři, Brněnci a Svitavské školy TGM. Zde bylo rozhodování velmi těžké. Zvláštní ocenění obdržela také Sofie Langerová, žákyně 3. třídy ZŠ Brněnec.

Městská knihovna Svitavy děkuje všem zúčastněným dětem a pokud budete mít čas, můžete si obrázky dětí přijít prohlédnout. Jsou umístěné na dvou panelech vedle vstupu do knihovny.

Blahopřejeme!

Mgr. Drahomíra Blažková

Soutěž Dávají za nás ruku do ohně

Hasičský záchranný sbor České republiky, a tedy i Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje letos slaví 20. výročí svého působení v novém krajském uspořádání. Začátkem roku, přesněji 11. února 2020, jsme vyhlásili soutěž na téma: „Co byste popřáli hasičům do dalších let?“

Vyzývali jsme malé i velké příznivce a obdivovatelé hasičů. A opravdu vše bylo na vaší fantazii. Posílat jste mohli textová přání, obrázky, zvukové záznamy i videa.

12. ročník projektu „Dávají za nás ruku do ohně“ vyhlasílo MV – generální ředitelství HZS ČR a HZS Pardubického kraje. Soutěž je pod záštitou generálního ředitele HZS ČR. Uzávěrka krajského kola byla 15. května 2020. Je pravda, že koronavirová epidemie trochu zbrzdila zasílání příspěvku a k nám tolik přání nepřišlo. Je to škoda!

Přesto se sešla odborná porota a máme pro vás výsledek. Vítězové měli být pozváni k převzetí ceny na Den otevřených dveří stanice Pardubice, a to 23. května 2020. Jenže situace, která zasáhla nás všechny, tomu nedovolila, a neuskutečnil se ani den otevřených dveří. Ceny jsme tedy většinou zaslali poštou.

První místo vyhrály v kategorii I. stupeň ZŠ – děti ze Základní školy Brněnec – kolektiv 3. třídy.

A my výhercům tleskáme – jmenovitě Dominiku Pandulovi, Petře Bártové, Aničce Opršalové, Radce Blaškové, Karolíně Pelíškové a Sofii Langerové. Děti nám zaslaly nádherné leporelo i s krátkou básničkou.

Všem výhercům gratulujeme a hlásíme, že nejlepší výtvory postupují do celostátního kola soutěže. My se těšíme opět na další ročník soutěže – Dávají za nás ruku do ohně.

Bc. Vendula Horáková

Informace pro rodiče o hodnocení vzdělávacích výsledků žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Doporučujeme

Žáci budou na vysvědčení ohodnoceni na základě následujících kritérií dle metodiky MŠMT:

1) dosažené výsledky žáků za 1. pololetí školního roku 2019/2020 a za 2. pololetí do 10.3. 2020

2) přístup a aktivita žáků během distanční výuky

3) přihlédnutí ke školní skupinové práci v rámci dobrovolné docházky do školy

  • 9.ročník od 11.5. 2020
  • 1. stupeň od 25.5. 2020
  • 6.-8. ročník od 8.6. 2020

Výuka na dálku, 3. třída, 15.6.2020

Mgr. Drahomíra Blažková

Čj – Věta jednoduchá a souvětí. Stavba věty jednoduché. Základní skladební dvojice. Souvětí.

Čj – učebnice, žluté rámečky 106, 107, 108, 109, 110
Čj – pracovní sešit, dokončení

M – učebnice
137/1, 2, 5
138/8
139/13
140/19
Počítej na folii, správnost výsledků si ověř výpočtem na kalkulačce.

142 – kružnice, opakování
149 – konstrukce trojúhelníku
150, 151, 152, 153 – písemné násobení jednociferným činitelem
155 – tělesa

M – pracovní sešit, dokončení
Počítáme zpaměti – procvičování, dokončení

Prv – pracovní sešit 70, 72

Pokud máte sběr bylin, pomerančové kůry, zvážené a podepsané doručte do školy do 18. 6. 2020.

www.hzspa.cz Známe výsledky soutěže Dávají za nás ruku do ohně – Blahopřejeme!

24. 6. 2020 ( středa ) 7.00 – 7.30 nebo 11.00 – 12.00

– igelitovou tašku na výkresy

– odevzdat  učebnice – Čj, M, Prv, Čítanku, Aj – vygumovat, slepit, zapsat stav na konci roku,  ŽK + podpis rodičů
– odnést kufřík, přezůvky, výkresy
– předání vysvědčení

29. 6. a 30. 6. 2020 ředitelské volno

Rodičům děkuji za spolupráci.

Výuka na dálku, 3. třída, 8.6.2020

Mgr. Drahomíra Blažková

Tvarosloví, slovesa – osoba, číslo, čas, infinitiv, zvratná slovesa, časování sloves

Čj – učebnice, žluté rámečky 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103

Čj – pracovní sešit 29, 30, 31, 32, 33

Písanka 30, 31, 32

Čítanka – 167 – 176

M – násobení dvojciferných čísel jednociferným činitelem, procvičování, rozklady čísel
M – učebnice
130 / 1, 2, 5
131 / 9
132 / 15, 18, 19
133 / 1, 2, 4
134 / 8, 9, 10, 14
Počítej na folii, správnost výsledků si ověř výpočtem na kalkulačce.
Počítáme zpaměti 17, 18
Sebehodnocení, zkontroluj si výsledky na straně 28, 29, za správně vypočítaný sloupeček si nakresli smajlíka.

M – pracovní sešit 31, 32

Prv – učebnice 72 – 81
Prv – pracovní sešit 65 – 67

Pondělí – 7, 30 hodin,  možnost přinést sešity ke kontrole do školy.

Rodičům děkuji za spolupráci.

Anglický jazyk, Mgr. Alena Nováková

Zapište si slovíčka z učebnice na str. 37, výslovnost:  opposite (oposit, o neznělé), castle (kásl), haunted (hón), corner (kónr), room (rům), lovely (lavli), scared (skéd, e hluboké, neznělé), between (bitvín)

Vyzkoušej si hru ve cv. 5. Ukazuj na místnosti na obrázku ve cv.2 a ptej se: Where am I? Kde jsem?

Odpovídej: I am in the kitchen. V odpovědi měň místnosti.

Přečti si několikrát nahlas článek ve cv. 7 a přelož.

Vyplň pracovní sešit na str. 37.

 https://www.jazyky-online.info/anglictina/       
Na tomto odkaze si poslechni pohádku  The Little Red  Hen – Červená slepička

hledej: Angličtina pro děti – I´m Reading – Folk Tales

Neznámá slovíčka: lift – zvednout, share – podíl, help – pomoc, said – řekla, make – vyrobit, found – najít, myself – sama, tried – zkusila, asked – zeptala se, went – přišla, smell – čichat, eat – jíst, will – budoucí čas

Anglický jazyk, Ing. Ivana Seidlová

Good morning children 🙂 ,

učebnice
– do slovníčku si přepište slovíčka z růžového rámečku na str. 50 a 51, nahrávku s výslovností najdete v příloze

– str. 50, cvičení 1 – nahlas si přečtěte a určujte, o kterém obrázku právě čtete – čísla obrázků napište do školního sešitu
– str. 51, cvičení 2 – přečtěte si povídání o domácích zvířátkách

pracovní sešit, str. 51:
– cvičení 5 – podle tabulky doplňuj do vět na prázdná místa chybějící údaje v následujícím pořadí:

  1) barva zvířátka

  2) co dané zvířátko umí

  3) co má zvířátko rádo

např: The mouse is grey. It can run. It likes cheese. (Ta myš je šedá. Umí běhat. Má ráda sýr.)
 – cvičení 6 – z tučného rámečku vyber správné výrazy
 – cvičení 7 – napiš, co umíš ty

Pravidelně si procvičujte i dřívější slovíčka! Byla by velká škoda, kdyby se vám vykouřila z hlavy!

Žáci, kteří mívají zkrácené testy, si mohou vypracovat pouze polovinu z každého cvičení.

Have a nice day!

V případě dotazů mě kontaktujte: ivana.seidlova@seznam.cz, tel: 792 368 996

Výuka na dálku, 3. třída, 1.6.2020

Mgr. Drahomíra Blažková, blazkova.draha@seznam.cz

Čj – pracovní sešit, procvičování vyjmenovaná slova str. 23, 24, 25, 26, 27, 28

Čj – diktát, pracovní sešit 28

Písanka – červen 27, 28, 29

Čítanka – 159 – 166

Číst knížku, čtenářský deník

Čj – přehled učiva, sešit – používat

– vystřihnout a nalepit ze sešitu Slovní druhy tabulky, str. 2, 7, 11, 15, 17, 21, 24, 26, 27, 28, 29, Pády – písnička

M – učebnice str. 127/ 1, 4  +  128/ 8 folie, 129 porovnávání úseček, střed úsečky

M – pracovní sešit 27, 28, 29, 30

Počítáme zpaměti 15, 16

Sešity – pokud máte zájem o hromadnou objednávku sešitů na další rok, lístek podepište, pošlete do školy.

Prv – zajímavosti z přírody, přečíst, nalepit do sešitu ( v trávě, motýli a housenky )

Rodičům děkuji za spolupráci.

Anglický jazyk – 3. třída, Ing. Ivana Seidlová

Good morning children,
dokončíme slovní zásobu tento týden Zelenina.
učebnice, str. 49:

– do slovníčku si přepište následující slovíčka:

AJ ČJ
healthy zdravý
broccoli brokolice
baked pečený
eat jíst
drink pít
with s (předložka)

– cvičení 3 – nahlas si přečtěte a přeložte zdravý jídelníček

pracovní sešit, str. 49:

– cvičení 4 – přiřaďte slovíčka k výslovnosti
– cvičení 5 – do textu doplňujte chybějící výrazy, vycházejte z učebnice (str. 49, cvičení číslo 3)
– cvičení 6 – pracujte i nadále se zdravým jídelníčkem, který je v učebnici. Podle vzoru na den pondělí,tvořte obdobné věty i na ostatní dny v týdnu.

Pravidelně si procvičujte i dřívější slovíčka! Byla by velká škoda, kdyby se vám vykouřila z hlavy!

Žáci, kteří mívají zkrácené testy, si mohou vypracovat pouze polovinu z každého cvičení.

Have a nice week!

V případě dotazů mě kontaktujte: ivana.seidlova@seznam.cz, tel: 792 368 996

S pozdravem a přáním pěkného Mezinárodního dne dětí

Výuka na dálku, 3. třída, 25.5.2020

Mgr. Drahomíra Blažková

Sběr papíru

Pokud ještě někdo sběr papíru odevzdal a není na seznamu, zavolejte, napište třídní učitelce.

Sběr papíru: Elbl M. 61 kg, Opršalová A. 490 kg, Krátký D. 406 kg, Langerová S. 90 kg, Ondráčková E. 9 kg, Kulka A. 39 kg, Bártová P. 255 kg, Herian F. 100 kg,

Čj – přehled učiva, sešit – používat, schovat na příští rok, případně založit nový sešit

– vystřihnout a nalepit ze sešitu Hravá vyjmenovaná slova tabulky + zapamatujte si,  str. 2, 4, 11, 12, 14, 19, 20, 27, 28, 29, 36, 37, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54,

M – procvičování učiva + aplikace poznatků z geometrie

– pracovní sešit str. 23, 24, 25, 26

Počítáme zpaměti, dělení se zbytkem – 13, 14

Čítanka – 149 – 158

Čj – pracovní sešit 17, 18, 19, 20, 21, 22

Prv – Společné znaky s ostatními živočichy 70, 71

Prv – pracovní sešit 64

Pochvaly za sběr papíru, práci pro třídu nalepit do ŽK.

Každé pondělí v 7, 30 hodin možnost přinést do školy sešity s úkoly.

Rodičům děkuji za spolupráci.

Anglický jazyk, Ing. Ivana Seidlová

Anglický jazyk – 3. třída

Good morning children! How are you today? (Dobré ráno, děti! Jak se dneska máte?)

učebnice, str. 48:

– do slovníčku si přepište slovíčka v oranžovém rámečku a slovíčko vegetable = zelenina

výslovnost viz nahrávka: budeme

– cvičení 1 – zahrajeme si hru :-), poslechněte si následující nahrávku a ukazujte si na obrázky

zeleniny, podle toho, který název zeleniny právě slyšíte. Nejprve začneme pomalu a postupně

budeme zrychlovat tempo 🙂 !

– *Bonus pouze pro zájemce 🙂 : cvičení 2 – přečtěte si otázky a odpovězte na ně. Svoje odpovědi

napište do sešitu English/exercise book (dobrovolné cvičení)

pracovní sešit, str. 48:

– cvičení 1- přiřaď slovíčka k výslovnosti
– cvičení 2 – poskládej písmenka, tak aby vznikly správné názvy zeleniny.
– cvičení 3 – podle vzoru odpovídej na otázky

Žáci, kteří mívají zkrácené testy, si mohou vypracovat pouze polovinu z každého cvičení.

Mějte se hezky ! V případě dotazů mě kontaktujte: ivana.seidlova@seznam.cz, tel: 792 368 996

Informace o výuce pro 1. stupeň (1. – 5. ročník) od 25.5. 2020

Doporučujeme

Denně se bude vyučovat 3 hodiny. Jednotlivé předměty budou žákům sdělovány denně třídním učitelem. Následně po skupinách budou žáci odváděni do školní jídelny. Odpolední zájmová činnost (školní družina) bude zajištěna v nejnutnějších případech pro 1. – 3. ročník.

Začátek a konec výuky:

1. třída 8:00 – 10:45

2. třída 8:00 – 10:45

3. třída 8:00 – 10:45

4. třída 7:55 – 10:30

5. třída 7:55 – 10:30

Výuka na dálku, 3. třída, 18.5.2020

Mgr. Drahomíra Blažková

Dobrý den děti, posílám úkoly na doma.

ČJ – pracovní sešit 16 + pracovní list, procvičování

M – učebnice 124/ cv. 1,4, 125/ cv. 7, 10 folie, násobení násobků deseti

M – pracovní sešit 21, 22

Písanka 25, 26

Číst knížku, čtenářský deník

Prv – učebnice Zdraví 64 – 69

Prv – pracovní sešit 58 – 63

Rodičům děkuji za spolupráci.

Anglický jazyk – 3. třída, Ing. Ivana Seidlová

pracovní sešit, str. 47:

– cvičení 4 – doplňujte neurčitý člen a nebo an (užití: a – před slovy, která při vyslovení začínají na souhlásku; an – před slovy, která při vyslovení začínají na samohlásku

– cvičení 5 – doplňujte this … is nebo these… are (pro zopakování: this is = tento, tato, toto je, – používáme u jednotného čísla; these are = tyto, tito jsou, používáme u množného čísla)

– cvičení 6 – k výslovnosti přiřaďte slovíčka
– cvičení 7 – napište pokyny anglicky

Žáci, kteří mívají zkrácené testy, si mohou vypracovat pouze polovinu z každého cvičení.

Mějte se hezky! 🙂

V případě dotazů mě kontaktujte: ivana.seidlova@seznam.cz, tel: 792 368 996

Informace k nástupu žáků 1. stupně do Základní školy Brněnec a Moravská Chrastová k 25.5. 2020

Doporučujeme

1) Podmínky nástupu do školy:

  • Do 18.5. 2020 nahlásí zákonný zástupce zájem o docházku dítěte do školy třídnímu učiteli (telefonicky, e-mailem).
  • Při nástupu do školy musí mít každý žák vyplněné čestné prohlášení, které je k dispozici na webových stránkách školy nebo u třídního učitele.

2) Dozor zorganizuje provoz v šatnách tak, aby se minimalizovalo shlukování žáků.

3) Vstup do školy povolen pouze žákům, nikoliv doprovodu.

4) Nošení roušek je povinné ve všech společných prostorách školy (chodby, šatny, WC, prostor před školou, školní jídelna).

5) Ve třídě není povinnost roušku nosit při dodržení minimálního rozestupu 1,5 – 2 m. V lavici bude sedět pouze 1 žák.

6) Žáci budou vyučováni v neměnných skupinách maximálně po 15 jednotlivcích.

7) Bude minimalizováno shromažďování žáků ve škole i před školou.

8) Každý žák si s sebou do školy přinese 2 kusy roušek společně se sáčkem, kam si bude roušku odkládat.

9) Bude upřednostňována výuka hlavních předmětů (ČJ, M, AJ), předměty výchovného charakteru budou zařazovány okrajově. Rozvrh hodin a délka vyučování bude upřesněna do 22.5.

10) Tělesná výchova a plavecký výcvik nebudou realizovány.

11) Třídy budou častěji větrány a pravidelně dezinfikovány povrchy a předměty ve třídě i v celé škole.

12) Dodržování hygieny (mytí rukou) bude zajištěno mýdlem a dezinfekcí, které budou k dispozici ve třídě a na WC.

13) Školní stravování bude zajištěno ve školní jídelně-oběd pro žáka je třeba nahlásit třídnímu učiteli při přihlašování žáka do školy nejpozději do 18.5.

14) Po vstupu do školní jídelny si každý žák umyje ruce mýdlem a použije dezinfekci.

15) Sezení u stolů ve školní jídelně s minimálními rozestupy 1,5 – 2 m bude organizováno dle pokynů dozoru a vyučujícího.

16) Rouška se odkládá do vlastního sáčku pouze při samostatné konzumaci jídla a pití.

17) Odpolední zájmová činnost (školní družina) bude zajištěna pro žáky, jejichž rodiče nemají jinou možnost odpoledního hlídání dítěte – nahlásit do 18.5. třídnímu učiteli.

18) Ostatní připomínky a požadavky budou řešeny individuálně s třídním učitelem (příp. s vedením školy).

19) Rodiče musí před vstupem žáka do školy podepsatčestné prohlášení, které přinese žák první den vstupu do školy. Nemá-li rodič možnost tisku formuláře prohlášení, může si ho vyzvednout ve škole od 6. května v době od 8:00 do 12:00 hodin nebo po dohodě.