Turistická výzva pokračuje

Po skončení omezení pohybu pouze ve své obci jsme se vydali pro další turistické známky.

2. turistická známka byla ukryta u studánky v Půlpecnu. Děti se mohly napít vody ze studánky, a poté se jít protáhnout na dětské hřiště nad studánkou.

Ke 3. turistické známce se děti vydaly po naučné stezce k Čertovým dírám v Bělé nad Svitavou, kde známku hledaly pomocí fáborků.

Tento týden děti hledají zaniklý Chrastavecký hrad. 

VELIKONOČNÍ VÝZVA 2021

 

Že je omezené cestování i v rámci ČR? To vůbec nevadí. Žáci 3. – 5. ročníku, kteří již mají angličtinu jako povinný předmět, si o letošních Velikonocích udělali výlet do Británie u sebe doma.

Inspirovali se velikonočními zvyky v anglicky mluvících zemích a vydali se na lov velikonočních vajíček, tedy Easter egg hunt. Děti, stejně jako jejich vrstevníci v zahraničí, hledaly vajíčka a sladkosti, které byly poschovávané v bytě nebo na zahradě. Do aktivity se zapojily celé rodiny, což nám udělalo obzvlášť radost.

Děkujeme rodičům a všem, kteří dětem pomohli se výzvy zúčastnit. Žáci tak mohli zakusit něco z kultury anglicky mluvícího světa, o kterém se zatím učí jen ve školních lavicích. Navíc strávili pěkné chvíle se svými sourozenci a ostatními členy rodiny, což je, nejen v tuto dobu, veliký přínos pro všechny.

Marie Trundová a Ivana Seidlová, vyučující angličtiny

Návrat žáků do školy od 12. 4. 2021

Vážení rodiče, od 12. 4. 2021 zahajujeme návrat žáků do školy. V 1. fázi se budou vracet žáci 1. stupně tzv. rotačně po týdnu. V pondělí 12. 4. 2021 přijdou do školy žáci 2. 3. a 5. ročníku. V pondělí 19. 4. 2021 potom přijdou žáci 1. a 4. ročníku.

Po příchodu do školy budou žáci provádět antigenní testy výtěrem z nosu pod dohledem třídní učitelky a dalších pracovníků. Testování bude realizováno v době od 7.15 hod. Žáci přicházející do ranní družiny budou testováni již zde. Testovat se nemusí žák, jehož rodič doloží negativní výsledek RT-PCR testu, který není starší 48 hodin nebo žák, který COVID prodělal a neuplynulo více než 90 dnů od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem. Pokud rodič odmítne testování, zůstává žák doma s omluvenou absencí. V tomto případě nemá škola povinnost zajistit žákovi distanční vzdělávání. Žák dostane úkoly na daný týden. 

V případě, že u žáka vyjde test pozitivní, musíte být připraveni na okamžité vyzvednutí žáka ze školy a po konzultaci s dětským lékařem absolvování PCR testu.

Věříme, že vše společně úspěšně zvládneme a návrat do školy proběhne bez vážnějších komplikací.

testovani diagram

Jak jsme se v roce 2020 podíleli na ochraně životního prostředí?

Díky svým žákům se Základní škola Brněnec může v roce 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 360 kg. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.

Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.

Vyplývá z něj, že díky našemu sběru došlo za rok 2020 k úspoře produkce CO2 o 4,30 tun. Víte kolik smrků pohltí stejné množství CO2? Jsou to 2 vzrostlé smrky. Nebylo nutné vytěžit 211,06 litrů ropy.  Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 8 krát. Došlo také k úspoře 2 172,65 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 2173 krát. Podařilo se recyklovat 207,08 kg železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu 9 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy. Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 7,31 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 1300 1€ mincí, nebo 9,03 kg hliníku, který by stačil na výrobu 602 plechovek o objemu 0,33 l.

Děkujeme, že s námi třídíte odpad a společně tak pomáháme šetřit naši přírodu! Ve škole i nadále třídíme tyto odpady – papír, plast, sklo, kovy, menší elektrospotřebiče, použité tonery a cartridge z tiskáren a vybité baterie.

Ing. Andrea Dvořáková

envvyuctovani_osvedceni

Sběr bylin

Už se nám pomalu začíná ozývat slunečné jarní počasí a venku se objevují kromě sněženek a bledulí první jarní květiny a byliny. Stačí se trochu porozhlédnout kolem sebe na vycházce do přírody nebo na zahrádce a najdete spoustu rostlin, které léčí nejen lidské tělo, ale mohou působit blahodárně i na duši člověka.

Sběrem bylinek si osvěžíte svoje znalosti z přírodovědy a odpočinete si od sezení u počítače během distanční výuky. Do sběru se mohou zapojit i další členové rodiny nebo kamarádi a můžete tak příjemně strávit společný čas venku.

V  příloze najdete seznam léčivých rostlin, které lze letos sbírat, a zásady správného sběru, sušení a skladování léčivých rostlin. Usušené byliny můžete nosit do školy v Moravské Chrastové ve dnech tisknutí materiálů (pondělí 14:00-16:00, čtvrtek 9:00-11:00) nebo v případě prezenční výuky osobně do školy. Přinesené bylinky nahlaste vždy třídnímu učiteli (druh a hmotnost). Stále také můžete ve škole odevzdávat usušenou pomerančovou kůru.

 

Děkujeme všem, kdo se do sběru již zapojili nebo teprve zapojí!

Seznam léčivých bylin

Pečení pro zdravotníky

Vážení rodiče a prarodiče žáků ZŠ Brněnec,

všem Vám, kteří jste si našli čas a zúčastnili se výzvy „Pečení pro zdravotníky“, bychom chtěli ještě jednou upřímně poděkovat za Vaše nádherné výrobky, které se staly povzbuzením pro zdravotníky Nemocnice Svitavy.

Velikonoční výzvy se zúčastnili:

Karel Radimecký, Ivana Seidlová, Drahomíra Blažková, Ludmila Portlová, Jana Teplá, Andrea Dvořáková, Milena Kutláková, Šedovi, paní Mlejnková, Vendula Muszyňská, Jakub Kolář, Žanetka Charousová, Jaroušek Staňek, Štěpán Gerneš, Smolkovi, Škrancovi, Veitovi, Patrik, David a Terezka Martinikovi, Tomáš Novák, Adélka Knötigová, Natali Přibylová s maminkou, Maruška a Honzík Kaderkovi, Terezka, Roman a Jiřík Hegerovi a paní Bisová, Radka a Aleš Blaškovi, Anička a Eliška Opršálovy s maminkou, Lucie Bednářová s maminkou z Bělé, Blažkovi, Valterovi, Marcela Straková z Brněnce, Jáchym a Bohuslav Andrlíkovi z Rozhraní, Vojta Bubeník, Lukáš, Šárinka a Davídek Vrobelovi s maminkou, Verunka Písaříková s maminkou a Lucinka Klemšová.

Byli jsme velice mile překvapeni, že se akce setkala s takovou odezvou, a že se zapojilo více než třicet rodin žáků i pedagogů naší školy. Srdečně děkujeme za všechny beránky, mazance, perníčky, zajíce, ořechové rohlíčky, jidáše, vanilkové rohlíčky, slané špenátové muffiny, domácí sušenky, sněhové pusinky a další voňavé dobroty. U nich byla přiložena přáníčka, básničky a vzkazy nejrůznějších druhů – ručně psaná, kreslená a dokonce i v anglickém jazyce.

Paní vychovatelka Milena Kutláková vytvořila jarní dekorace – domečky a zajíce, které vyzdobí prostory svitavské nemocnice.

Dárky byly předány zástupcům Nemocnice Svitavy a náměstkyni Mgr. Pavle Angelové.

Všem děkujeme!!

Za ZŠ Brněnec Mgr. Lenka Kašparová, Ing. Seidlová I. a Mgr. Blažková

Poděkování za účast na akci „Ukliďme Brněnec a Moravskou Chrastovou“

Žáci naší školy, vyzbrojeni rukavicemi a pytli na odpad, se v sobotu 27. 3. 2021 vydali na úklid obce. Akce byla prodloužena až do konce března. Zájemci si mohli vyzvednout na OU odpadkové pytle.

Tato výzva se konala v rámci celorepublikové akce „Ukliďme Česko“ po vzoru světového hnutí Let’s Do It! World (Pojďme do toho!).

Ukázali jsme tím, že nám příroda a okolí, ve kterém žijeme, nejsou lhostejné.

K tomu jsou žáci vedeni i ve škole.

Například Adélka Knötigová s Lucinkou Klemšovou z V. třídy uklízely prostor u vlakového nástupiště. Raduška Blašková a Terezka Hegerová ze IV. třídy se vypravily napříč Moravskou Chrastovou i Brněncem. Stejně tak i Tomáš a Mirek Lžičařovi. Jáchym Andrlík z V. třídy s maminkou uklízeli u kontejnerů v Moravské Chrastové a v Brněnci u mlýna. Míša Čuhelová z IX. třídy uklízela cyklostezku směrem do Březové nad Svitavou.

Nejmladšími účastníky úklidu byli Maruška Kaderková z I. třídy a Nelinka Přichystalová a Honzík Kaderka ze III. třídy.

Děkujeme všem účastníkům naší výzvy „Ukliďme Brněnec a Moravskou Chrastovou!“

Poděkování patří i zástupcům obce, že nebrali naši akci na lehkou váhu a zajistili nám odvoz nasbíraného odpadu.

Velikonoční výzva

Velmi si vážíme nasazení a odhodlání zdravotníků v první linii nevzdávat se, pomáhat a zachraňovat životy pacientů ohrožených nemocí Covid 19.

Proto jsme se rozhodli, jako projev díků, upéct tradiční velikonoční pečivo (beránky, mazance, jidáše, perníky, atd.) pro zaměstnance nemocnice Svitavy, kteří právě v tomto nelehkém období čelí extrémnímu tlaku.

Obracíme se na všechny ochotné žáky, rodiče a širokou veřejnost s prosbou o zapojení se do naší výzvy.

Upečené velikonoční beránky a další dobroty doneste ve středu 31. března 2021 do ZŠ Moravská Chrastová v době od 11 do16 hodin, poté budou vaše voňavé cukrářské výrobky předány do nemocnice Svitavy. Ke svým výrobkům můžete připojit krátký vzkaz s podpisem.

Všem předem děkujeme za pomoc!

Učitelé Základní školy Moravská Chrastová

Výzva pro všechny naše žáky!

 

 V sobotu 27. 3. 2021 se může každý z vás individuálně zapojit do celorepublikové akce „Ukliďme Česko“. Bohužel, nepořádku v okolí obydlí, na veřejných místech, ale i v přírodě za poslední rok neuvěřitelně přibylo.

Tato akce je ideální příležitostí, jak se opět jednou dát dohromady a uklidit společně (ale přitom každý zvlášť, protože shromažďování je zakázané) ve svém nejbližším okolí. Stačí si tento den na vycházku do přírody vzít dobrou náladu, rukavice a tašku nebo pytel na odpadky a občas se shýbnout pro odhozený odpadek. Odpadky rovnou třiďte do pytlů dle druhu použitého materiálu.

Výběr lokality je na každém z vás. Při této činnosti se vyfoťte a fotografii pošlete na e-mail: ivana.seidlova@seznam.cz

Zaslané fotografie budou zveřejněny na nástěnce a na internetových stránkách školy.

Za Vaši aktivitu děkujeme, uděláte dobrý skutek pro naše životní prostředí i pro planetu Zemi.

                                                 Ing. Ivana Seidlová, Mgr. Drahomíra Blažková

Plakát