Co obnáší povolání: spisovatel – spisovatelka? a Kočkohrátky

Co obnáší povolání: spisovatel – spisovatelka?

Naši školu navštívila v úterý 22. září spisovatelka Markéta Harasimová. Přijela k nám z Hustopečí u Brna a žákům představila svoji převážně dobrodružnou a detektivní tvorbu.

Přiblížila nám, jak vzniká kniha. Formou prezentace jsme se seznámili např. s pojmy anotace, epilog, prolog nebo třeba korektura. M. Harasimová trpělivě odpovídala žákům na jejich dotazy a působila velice sympaticky. Přiblížila jim i svoji práci redaktorky a scénáristky.

Děkujeme za milou návštěvu a přejeme spoustu dalších námětů a nápadů na nové knihy.

Kočkohrátky

V úterý 22. září navštívila ZŠ Brněnec spisovatelka Markéta Harasimová, která žákům 1. až 4. třídy představila svoji  dětskou knížku Z deníku kočičky Ťapičky. Příběhy bílého koťátka byly dětem  představeny formou interaktivního divadla. Komponovaný pořad se dětem líbil.

Zájemci si mohli bohatě ilustrovanou knížku doplněnou o úkoly, bludiště i omalovánky od autorky zakoupit i s věnováním a podpisem.

Na závěr odměnili malí čtenáři paní spisovatelku velkým potleskem. Kulturní akce proběhla za přísných hygienických opatření.

Učitelé a žáci 1. – 4. třídy.☺

Výzkum v oblasti dětské diagnostiky a vývoje testů

ZŠ Brněnec využila nabídku Institutu pro výzkum dětí, mládeže a rodiny se zapojit do finalizace vývoje počítačově administrované diagnostické metody, která má v budoucnosti školám sloužit jako screeningový nástroj pro zmapovaní schopností dětí v oblasti asociační paměti. Tento výzkum probíhal ve dnech 8.-14.9. a s pomoci žáků 2.- 6. třídy jej pro svoji diplomovou práci zrealizovala bývalá studentka naší školy Bc. Nela Slezáková z Masarykovy univerzity v Brně. Zapojilo se celkem 47 žáků, jejichž rodiče podepsali informovaný souhlas. Děti se nejprve účastnili testování na počítačích a poté jim individuálně byly administrovány ještě další dvě krátké úlohy. Výsledky žáků jsou uloženy anonymně, pod kódem, ten je dočasně spojen pouze s e-mailem rodiče, na který budou zaslány výsledky.

Děkujeme za spolupráci všem žákům, rodičům, pedagogům a paní ředitelce Mgr. Lence Kašparové, kteří se zajímavého projektu za přísných hygienických podmínek zúčastnili.

Kolektiv pedagogů ZŠ Brněnec

Kroužky 2020 – 2021

 Mgr. Blažková                      Šikovné ruce pro 4. ročník                Čtvrtek     6:44 – 7:45

Mgr. Blažková                      ČJ pro 4. ročník                                 Úterý        6:50 – 7:50

Mgr. Portlová                       Český jazyk po 5. a 6. ročník            Pondělí  14:00 – 15:00

Mgr. Radimecký                   Kroužek deskových her                    Středa   14:00 – 15:30

Mgr. Moravcová                   ČJ pro 9. ročník                                Čtvrtek     6:40 – 7:40

                                                                                                         Čtvrtek 14:00 – 15:00

Mgr. Dirrová                         M pro 9. ročník                                 Pondělí 14:00 – 15:00

Mgr. Dirrová                        M pro 8. ročník                                  Čtvrtek  14:00 – 15:00

Mgr. Teplá                            Kroužek RJ                                        Pondělí 13:45 – 14:45

Mgr. Trundová                     AJ pro 4. a 5. ročník                          Úterý     6:45 – 7:45

Ing. Dvořáková                     ČJ pro 8. ročník                                 Středa  13:50 – 14:50

Ing. Seidlová                         AJ pro 6. ročník                                 Čtvrtek 14:00 – 15:00

Kutláková                             Kroužek VV při ŠD                           Pondělí  14:15 – 15:15

Klemšová                              Kroužek AJ při ŠD                             Úterý   15:00 – 16:00

 

 

Konzultační hodiny Školní rok  2020/2021
   
   
Jméno, příjmení Den a čas
Mgr. Lucie Dosedělová Úterý 7:00 – 7:40
Mgr. Lenka Karlíková Čtvrtek 7:00 – 7:40
Naděžda Rybová Čtvrtek 7:00 – 7:40
Mgr. Drahomíra Blažková Čtvrtek 7:00 – 7:40
Denisa Částková Čtvrtek 8:50 – 9:35
Mgr. Ludmila Portlová Úterý 8:50 – 9:35
Ing. Andrea Dvořáková Pátek 8:00 – 8:45
Mgr. Šárka Dirrová Čtvrtek 10:00 – 10:40
Mgr. Aneta Moravcová Úterý 10:50 – 12:30
Mgr. Jana Teplá Čtvrtek 12:30 – 13:25
Mgr. Karel Radimecký Úterý 8:50 – 9:35
Ing. Ivana Seidlová Čtvrtek 10:50 – 11:35
Mgr. Marie Trundová Úterý 8:50 – 9:35
Bc. Martin Záruba Pondělí 7:55 – 8:40 

Hudební akce „Hurá do školy!“

V pátek 4. září k nám do Brněnce zavítal Kristián Alexandr Šebek – účastník soutěže Česko-Slovensko má talent. Slyšeli jsme nejen písničky z pohádek a filmů, ale i české a zahraniční diskotékové skladby. Společně jsme si zatancovali na hřišti za školou a příjemně jsme se tak nastartovali do nového školního roku.

Děkujeme Divadlu Slunečnice z Brna za super atmosféru a těšíme se příště!

Mgr. Aneta Moravcová

První den ve škole

V letošním roce jsme započali nový školní rok 2020/2021 symbolicky ve slavnostním duchu přesně 1. září.

V obou budovách školy žáky přivítaly jejich třídní učitelky společně s paní ředitelkou a s paní místostarostkou Evou Kozákovou, které k nim pronesly srdečný proslov a popřály dětem i rodičům úspěšný start do nového školního roku. Žáčkům prvního ročníku, pro které to byl většinou vytoužený den, a jež se navždy zapíše do jejich paměti, předaly balíčky se školními pomůckami.

Žáci i vyučující byli plni krásných zážitků z prázdnin, které si všichni museli navzájem sdělit, přičemž jim na to zkrácený první vyučovací den ani nestačil. Naštěstí budeme mít ještě mnoho příležitostí k přátelským rozhovorům v průběhu celého školního roku.

Jménem celého učitelského sboru vítáme všechny „staré i nové“ tváře a přejeme jim nejen šťastný start do nového školního roku, ale také to, aby byl úspěšný a abychom jej všichni mohli strávit ve zdech naší milované školy.

Ing. Ivana Seidlová