Míšeň, Moritzburg

Vzhledem k současné situaci neproběhnou do konce školního roku žádné zahraniční zájezdy! Peníze za zájezd do Německa budou žákům po příchodu do školy vráceny.

Na září 2020 je naplánován jednodenní zájezd do Rakouska s plavbou po Dunaji.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Aneta Moravcová